?‍?‍?‍? We – a group of individuals who believe that anyone can make a difference. We want to create a movement around the world, so that waste plastic becomes a thing of the past, can protect mother nature and animals and plants on the planet safely. We want to shape the world without plastic for our children, our children … for everyone. We have found a way to best convey the beauty of nature to you

? The products we offer are a perfect alternative to disposable plastic and foam products.

? Products made entirely from nature such as areca leaf, birch wood, wood-related products ….biodegradable and sustainable resource

? Please contact us:

☎️Hotline: 0866.966.336

?Email: ecowoodenvina@gmail.com

?Web: https://wooden.com.vn/

——Let’s share these good experiences with everyone in the world for a Green – Clean – Beautiful Earth ?

                   ?????????????

?‍?‍?‍? Chúng tôi – một khối các cá nhân tin rằng bất cứ ai cũng có thể làm nên sự khác biệt. Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào trên toàn thế giới, để nhựa rác thải trở thành quá khứ, có thể bảo vệ cho mẹ thiên nhiên và động thực vật trên hành tinh được an toàn . Chúng tôi muốn định hình thế giới không có nhựa cho trẻ em, trẻ em của chúng ta… cho tất cả mọi người. Chúng tôi đã tìm ra được cách có thể truyền tải vẻ đẹp từ thiên nhiên đến cho các bạn một cách tốt nhất .

? Các sản phẩm được chúng tôi cung cấp là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm nhựa và xốp dùng một lần.

?Các sản phẩm được làm hoàn toàn từ thiên nhiên như lá mo cau, gỗ bạch dương, các sản phẩm liên quan đến gỗ…. đảm bảo chất lượng và có thể phân hủy được.

?Hãy liên hệ với chúng tôi qua:

☎️Hotline: 0866.966.336

?Email: ecowoodenvina@gmail.com

?Web: https://wooden.com.vn/

—– Hãy cùng chia sẽ những trải nghiệm tốt đẹp này với mọi người trên thếgiới vì một Trái Đất Xanh – Sạch – Đẹp?